1Закон України Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність".,16.11.06 №358-5 // Урядовий кур'єр, Голос Украины, 2006. т.8 грудня .-С.13, 9