1Романець І. Права дітей та молоді/І. Романець // Юридичний вісник України, 2006. т.№49.-С.13