1Кремень В. Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації/В. Кремень // Освіта, 2006. т.№45-46.-С.4-5