1Сташків Т. Про відпустки на навчання/Т. Сташків // Праця і зарплата, 2006. т.№45.-С.14