1Освіта України: рух до Європейського суспільства знань // Освіта, 2006. т.№12.-С.12