1Індекс інфляції // Урядовий кур'єр, 2006. т.6 грудня .-С.4