1Назарець В. Проблематика і система образів роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита"/В. Назарець // Зарубежная литература, 2006. т.№12.-С.16-20, 39-42, 59-61