1Талан М. Сфера працевлаштування: підсумки за 10 місяців/М. Талан // Людина і праця, 2006. т.№11.-С.22-24