1Бюджет- основа соціальних гарантів // Людина і праця, 2006. т.№11.-С.4-6