1Шавронюк О. Присутність, або кілька випадкових зустрічей з Миколою Вінграновським/О. Шавронюк // Київ, 2006,N №11.-С.109-111