1Мороз В. Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями/В. Мороз // Юрист консультує, 2006. т.№43.-С.1-3