1Макаренко Г. Гендерна рівність: реалії та перспективи/Г. Макаренко // Юридичний вісник України, 2006. т.№48.-С.5