1Варивончик Д. Пандемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: реалії сьогодення/Д. Варивончик // Безпека життєдіяльності, 2006. т.№11.-С.34-37, 41-43