1Лютий І. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України/І. Лютий // Фінанси України, 2006. т.№10.-С.3-40