1Сіра Т. Українська ріпанацея, або можливі шляхи подолання екологічної кризи в Україні/Т. Сіра // Екологічний вісник, 2006. т.№7-8.-С.6-7