1Волкова Л. Наедине с Прагой/Л. Волкова // Крестьянка, 2006. т.№12.-С.54-58