1Землянська М. Працювати і вчитися за кордоном/М. Землянська // Молодь України, 2006. т.№47.-С.19