1Економіка України за січень- жовтень 2006 року // Урядовий кур'єр, 2006. т.23 лист. .-С.1,5