1Мороз В. Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України/В. Мороз // Юрист консультує, 2006. т.№38.-С.1-4