1Корнякова Т. Від корупції страждає бюджет/Т. Корнякова // Урядовий кур'єр, 2006,N 25 лист. .-С.5