1Розмова з поетом. І.Драчу- 70 років // Українська культура, 2006. т.№10.-С.9-11