1Пустовіт В. Місцевий бюджет: стан, проблеми, перспективи/В. Пустовіт // Аспекти самоврядування, 2006. т.№5.-С.5-9