1Масарік В. Застосування новітніх технологій у місцевмх органах влади/В. Масарік // Аспекти самоврядування, 2006. т.№5.-С.53-60