1Мороз В. Порядок подання і оформлення документів для призначення пенсій та підтвердження наявного трудового стажу/В. Мороз // Юрист консультує, 2006. т.№22 .-С.1-4