1Ярмиш Г. Від протистояння до співробітництва/Г. Ярмиш // Політика і час, 2006. т.№11.-С.17-21