1Зарицький О. Сучасна внутрішньо політична ситуація у Чехії/О. Зарицький // Політика і час, 2006. т.№11.-С.34-37