1Овсієнко В. Ціна свободи (Українська Гельсінська Група)/В. Овсієнко // Політика і час, 2006. т.№11.-С.50-54