1Юхновський І. Народ живий національною пам'яттю (голод 1932-1933 рр.)/І. Юхновський // Політика і час, 2006. т.№11.-С.46-49