1Назарець В. Проблематика і система образів роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита"/В. Назарець, Г. Фінчук // Зарубежная литература, 2006. т.№11.-С.4-6