1Литвицький В. Травень продемонстрував динаміку зростання(ВВП)/В. Литвицький // Урядовий кур'єр, 2006. т.20 червня .-С.7