1Кравец Д. Откуда появились Ступки?/Д. Кравец // Вперед, 2006. т.14 лист. .-С.4