1Брежнєва Т. Консультативний...але не обов'язковий(НАТО і Україна)/Т. Брежнєва // Політика і час, 2006. т.№4 .-С.9-15