1Надкринична Ю. Ходить світом Миколаю: сценарій/Ю. Надкринична // Шкільна бібліотека, 2006. т.№11.-С.104-108