1Круглашов А.,Петрова І. Хронічна криза Придністров'я/І. Круглашов А.,Петрова // Політика і час, 2006. т.№4 .-С.44-57