1Загальна декларація прав людини // Позакласний час, 2006. т.№21-22.-С.66-68