1Макаренко Г. Авторські права: форма захисту/Г. Макаренко // Юридичний вісник України, 2006. т.№44.-С.4