1Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення // Юридичний вісник України, 2006. т.№44.-С.1,6-7