1Горяна Л. Проблеми впровадження Кіотського протоколу в Україні/Л. Горяна // Безпека життєдіяльності, 2006. т.№10.-С.7