1Шаромитов О. Останній атаман війська Запорозького (Калнишевський П.)/О. Шаромитов // Безпека життєдіяльності, 2006. т.№10.-С.44-46