1Економіка України за січень-вересень 2006р. // Урядовий кур'єр, 2006. т.31 жовтня .-С.1,7