1Александрова М.М. Гроші.Фінанси.Кредит/М.М. Александрова, С.О. Маслова. - 2002