1Музиченко В. Умови і оплата праці працівників культури/В. Музиченко // Праця і зарплата, 2006. т.№40.-С.13