1Мартен А. Поговорим об Интернете/А. Мартен // Наука и религия, 2006. т.№9.-С.24-25