1Сепчук Г. Поезія Мацуо Басьо/Г. Сепчук // Зарубежная литература, 2006. т.№10.-С.41-44