1Назарець В. Матеріали до вивчення творчості Рільке/В. Назарець // Зарубежная литература, 2006. т.№10.-С.29-31