1Точена В. Субсидія для мешканців сіл/В. Точена // Вперед, 2006. т.18-19 жовтня .-С.8