1Кравец Д. О чем поведал... "Літопис Донбасу"/Д. Кравец // Вперед, 2006. т.24 жовтня .-С.3