1Кремень В. Інноваційність і освіта/В. Кремень // Трибуна, 2006. т.№7-8.-С.17-18