1Моренець М. Портії влади Росії та України (компаративний аналіз)/М. Моренець // Трибуна, 2006. т.№7-8