1Дрозд Н. Про податкову соціальну пільгу/Н. Дрозд // Праця і зарплата, 2006. т.№39.-С.21